Nota legal
i Política de privacitat

Copyright:

© 2011, MIELAR, S.A. · Tots els drets reservats
Queda prohibit per a qualsevol usuari, sense la prèvia autorització per escrit de MIELAR, SA o dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o altres dels continguts, la reproducció, distribució, comunicació pública i / o transformació per qualsevol mitjà i forma i en qualsevol suport d'aquesta web així com dels seus continguts.

Política de Protecció de Dades:

De conformitat amb el que preveu l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa de l'existència d'un fitxer de dades personals dels usuaris d'aquesta pàgina Web que contactin amb MIELAR, SA, creat per la mateixa. Els usuaris autoritzen expressament a MIELAR, SA per a la conservació i tractament de les dades personals en qualsevol suport. MIELAR, S.A. es compromet a guardar en secret els mateixos i guardar degudament, adoptant les mesures necessàries de conformitat amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999 de 11 de juliol. Els usuaris tindran en tot moment dret d'informació, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals mitjançant sol·licitud escrita i signada dirgida a: MIELAR, SA, Carrer Guitard 70, baixos. 08014 Barcelona, Espanya.

MIELAR, S.A. Carrer Guitart, 70. Baixos. 08014 - Barcelona - Spain. | Nota legal
English | Castellano
Desenvolupat per trigital.org
Mielar S.A.